Kennisbank:

Kwaliteit en bedrijfscontinuïteit: wat is de link?
Hoe slopen we de angstcultuur?
Organisaties zijn kwetsbaarder dan ooit

Gratis toegang

Kwaliteit: in werk én leven
Stap voor stap naar een procesgerichte organisatie
Processen en Big Data bieden nieuwe mogelijkheden

Gratis toegang

Alles onder controle?

Gratis toegang

AI in de zorg: trends, kansen en belemmeringen
Controle is een illusie

Gratis toegang

Mopperen over de nieuwe eisen

Gratis toegang

Kwaliteitsprofessionals en duurzaamheid…

(Advertenties)

70 procent kent personeelstekortHet tekort aan geschikt personeel leidt ertoe dat ondernemers verschillende maatregelen nemen. De meest genoemde oplossingen zijn daarbij verbeterde arbeidsvoorwaarden (34 procent) en meer automatisering (25 procent). Voor het verhogen van de…

Heb je wel eens stilgestaan bij het volgende? Wanneer je een ei breekt, komt er een einde aan het leven dat erin zit. Maar wanneer een ei van binnenuit gebroken wordt, dan begint het leven.…

Kwaliteit van leven draait om geluk en welzijn, beïnvloed door factoren als gezondheid, relaties, persoonlijke groei en werk. Aan de andere kant verwijst kwaliteit van een organisatie naar hoe effectief en efficiënt deze haar doelen…

We moeten even terug naar de basis van alle ISO-­managementsysteemnormen en de basis van de High Level Structure (of de Harmonized Structure). Doelstelling van de benaderingswijze van ‘risicogebaseerd denken’ is dat de normen moeten helpen…

In een wereld die steeds meer verbonden en afhankelijk is van complexe systemen en processen, zijn organisaties kwetsbaarder dan ooit voor verstoringen die hun activiteiten kunnen ontwrichten. Of het nu gaat om natuurrampen, technologische storingen,…

Ondernemen is risico nemen, dat is duidelijk, maar dan liefst een weloverwogen risico met als onderliggende verplichting dat we deze risico’s willen beheersen (en beheren). Vanuit ISO 9001-perspectief kan het risicodenken (risk based thinking) van…

Aan de voorkant van de grote ruimte was een koffiemachine geplaatst. Ondergetekende kwam net uit de zoveelste vergadering, tijd voor een bakkie, pasje in de machine, knopje drukken, even wachten… en ik krijg een klopje…

Kwaliteit is een leeg begrip dat op vele manieren ingevuld kan en moet worden, wil je er iets mee kunnen. In onze wereld van de kwaliteits­professionals is de consensus dat kwaliteit gaat over het voldoen…

Volgens het Oude Testament hadden Adam en Eva gegeten van de verboden appel van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Dat leidde tot hun verdrijving uit het paradijs en zou het begin…

Ook productiebedrijven en bedrijven in de procesindustrie hebben te maken met deze vraag. QHSE- en kwaliteitsmanagers beseffen steeds meer dat onverwachte gebeurtenissen en incidenten grote invloed kunnen hebben op cruciale processen. Business Continuity Management (BCM)…

De wereld van management en strategie is constant op zoek naar innovatieve, praktische tools en methoden die bruikbaar zijn voor de complexe realiteit van vandaag. De ‘Business Flight Simulator’ is een revolutionair concept, geïnspireerd door…

De grote drijfveer achter alle ISO-managementsysteemnormen is de focus op risico’s. Met name in de ISO 9001 gaat het dan over risico’s die er kunnen zijn die een bedreiging kunnen vormen voor het consequent leveren…

Iemand die zich inzet voor thema’s als duurzaamheid, veiligheid, ondernemerschap of kwaliteit kan vrijwel altijd op veel sympathie rekenen. Iedereen begrijpt bovendien dat er keuzes moeten worden gemaakt om die thema’s verder te brengen. Keuzes…

Pas toen ik zelf geconfronteerd werd met de goede bedoelingen van anderen die mijn werk wilden verbeteren, ervoer ik aan den lijve wat dat met je doet. Als kwaliteitsfunctionaris had ik al jarenlang de medewerkers…

De huidige democratie functioneert steeds minder goed. Zichtbare symptomen zijn de grote partijpolitieke verschuivingen bij elke verkiezing, de moeizame kabinetsformaties, de toenemende invloed van Europese besluiten zoals de voorgenomen invoering van CBDC en besluiten van…

Wat is de belangrijkste drijfveer voor compliance in dit kader, het managen van risico’s? Het lijkt erop dat het om meer gaat dan alleen de verwachtingen en eisen van belanghebbenden. Ruim twee op de vijf…

Aanvankelijk stonden ze er licht sceptisch tegenover. Frank Guldenmund van TU Delft en Frans Geijlvoet van TenneT TSO hadden wel hun bedenkingen bij de Safety Culture Ladder. De SCL is een NEN-certificatieschema dat kan helpen…

Ik las talloze boeken over verandermanagement, organisatiekunde en leiderschap. Het leidde tot inspirerende inzichten, maar ook tot verwarring. Managementboeken presenteren een model of stappenplan vaak als ‘noodzakelijk’ voor succesvolle verandering, maar als alle modellen noodzakelijk…

(Advertentie)