Categorie: Column

Wat is aandeelhouderswaarde? Volgens de meeste definities wordt gedoeld op de waarde die een bedrijf voor haar aandeelhouders weet te…

Kwaliteit kan aan veel bedrijfskundige en maatschappelijke aspecten – zoals innovatie, arbeid, geluk – gekoppeld worden. In de vorige editie…

Kun je je nog herinneren hoe je eerste werkdag verliep? Bij je huidige werkgever, of wellicht bij een baan of…

De implementatie van nieuwe software bij de belastingdienst, de invoering van een nieuw communicatiesysteem bij de politie, de implementatie van…