Categorie: Column

Wat is aandeelhouderswaarde? Volgens de meeste definities wordt gedoeld op de waarde die een bedrijf voor haar aandeelhouders weet te…

Kwaliteit kan aan veel bedrijfskundige en maatschappelijke aspecten – zoals innovatie, arbeid, geluk – gekoppeld worden. In de vorige editie…

Kun je je nog herinneren hoe je eerste werkdag verliep? Bij je huidige werkgever, of wellicht bij een baan of…

De implementatie van nieuwe software bij de belastingdienst, de invoering van een nieuw communicatiesysteem bij de politie, de implementatie van…

Nooit gedacht deze twee woorden nog eens aan elkaar te verbinden. ‘Vrede’ heeft al zoveel positiefs in zich: het is…

Waar wilt u in vredesnaam naartoe met uw organisatie? Kunnen de ISO-normen wat helpen? Nou, om kort te gaan, die…

Net als in het echte leven gebeurt het in bedrijven en andere organisaties ook: na verloop van tijd ligt je…

De begrippenreeks opzet-bestaan-werking is bij veel auditors bekend: is het goed bedacht, wordt de opzet in de praktijk daadwerkelijk toegepast…