Column NNK
Kwaliteit: in werk én leven
Marc van Berkel_foto

Kwaliteit van leven en kwaliteit van organisaties worden los van elkaar bestudeerd. Maar laten we eens stilstaan bij de interessante parallellen die deze twee aspecten delen, want er valt veel te ontdekken over hoe ze met elkaar verbonden zijn.

Dit artikel is gepubliceerd in Kwaliteit in Bedrijf 03-2024,

Kwaliteit van leven draait om geluk en welzijn, beïnvloed door factoren als gezondheid, relaties, persoonlijke groei en werk. Aan de andere kant verwijst kwaliteit van een organisatie naar hoe effectief en efficiënt deze haar doelen bereikt, met aandacht voor zaken als structuur, processen, systemen en cultuur.

Een cruciaal punt is het belang van balans. Of het nu gaat om individuen die streven naar een fijn leven of organisaties die naar optimale prestaties streven; het vinden van de juiste balans tussen verschillende factoren is essentieel.

Individuen hebben zelfregie nodig over hun werk en leven, terwijl organisaties leiderschap en coördinatie nodig hebben om succesvol te zijn. Goed management en effectieve sturing spelen een sleutelrol in dit streven naar balans. Het belang van evaluatie en verbetering kan daarbij niet worden onderschat. Zowel individuen als organisaties moeten regelmatig reflecteren en inspanning leveren om kwaliteit te verbeteren – of het nu hun leven betreft of de prestaties van de organisatie. Daarnaast moeten we erkennen dat zowel kwaliteit van leven als kwaliteit van een organisatie subjectief zijn en worden beïnvloed door externe factoren zoals sociale omgeving, economie en technologie. 

Interessant genoeg zijn er ook generatieverschillen die invloed hebben op hoe kwaliteit wordt ervaren. Terwijl oudere generaties stabiliteit en persoonlijke groei waarderen, hebben jongere generaties andere prioriteiten en verwachtingen. Geboren tussen 1997 en 2012, heeft Gen-Z bijvoorbeeld belangstelling voor flexibiliteit, inclusie en technologische vooruitgang. Deze groep (toekomstige) medewerkers heeft een sterke voorkeur voor de digitale en online wereld, wat aanzienlijke implicaties heeft voor de manier waarop organisaties communiceren en opereren. Bovendien hecht Gen-Z meer belang aan maatschappelijke betrokkenheid en sociale verantwoordelijkheid, waardoor organisaties worden aangemoedigd om hun maatschappelijke impact en duurzaamheid te versterken. 

Veranderende waarden en verwachtingen van de nieuwe generatie werknemers benadrukken de noodzaak om een omgeving te (blijven) creëren waarin zowel individuen als de organisatie als geheel gedijen. We moeten rekening houden met de unieke behoeften en waarden van verschillende generaties om zo een hogere kwaliteit van het leven én van werk te bereiken.

Door:

Marc
van
Berkel
Manager Quality Management Kiwa en bestuurslid NNK