In deze estafettereeks laten we telkens een NNK-kwaliteitsprofessional aan het woord over wat haar/hem beweegt. Een kennismaking in 7 vaste vragen.

1
Wat zijn je persoonlijke ambities en waar gaat je professionele nieuws­gierigheid vooral naar uit? Wie of wat is jouw inspiratiebron?
Ik heb nogal veel persoonlijke ambities. Op het gebied van mijn werkzaamheden kan ik toch wel een focus aanbrengen. Ik ben bezig om klanten te helpen om hun businessplannen in lijn te brengen met de turbulentie in de omgeving, organisaties wendbaarder te maken en tegelijkertijd dit te ondersteunen met een praktische vorm van datagedrevenheid. Dit komt samen met het leren van organisaties op strategisch niveau en op operationeel niveau. In vergelijking met vroeger gaat het hier sterk om rekening te houden met de dynamiek. Hierdoor worden zaken veel minder voorspelbaar. Je moet enerzijds wendbaar zijn, maar ook voldoende stabiel onder meer door ingebakken proceskwaliteit en kwaliteitszorg. Mijn inspiratie haal ik van Deming, maar ook van Kim Warren. Van hem heb ik geleerd om businessmodellen te maken.
2
Wat zijn jouw sterke punten? Waar ben je het meest trots op en waarom? Wat heb je ­overwonnen om het te ­bereiken?
Lastige vraag: Waar ben je goed in. Je moet het eigenlijk aan anderen vragen, maar laat ik een poging wagen. Ik ben geduldig, luister goed naar informanten en kan dan die input verwerken in overzichtelijke schema’s en modellen. Die kan ik ook weer bespreken en met nieuwe input verbeteren. Het mooie is dat ik daarmee nu ook businessmodellen kan maken, waar je aan kunt rekenen en waarmee je kunt simuleren. Het heeft mij veel tijd gekost om dat enigszins onder de knie te krijgen.
3
Wat zou je nooit meer doen?
Ik heb afgeleerd om in het begin van een adviesopdracht een mening te geven. Ook al verbaast het mij nog regelmatig hoe onhandig ik het vind hoe een klant een proces of organisatie heeft ingericht. Ik zeg dat niet, maar vraag goed door: ‘Hoe werkt dat nu?’ En ga dan verder met het wegwerken van knelpunten. Hetzelfde heb ik bij het formuleren van KPI’s. Toen ik hier pas mee bezig was stelde ik vragen als ‘Wat wil je meten?’. Maar dat leidde helaas meestal niet tot goede KPI’s. Het bracht mij in de positie dat te moeten corrigeren: onhandig dus. Door betere vragen te stellen als ‘Wat zie ik als je je doel bereikt hebt’ zet ik de deelnemers meteen op een beter spoor.
4
Wat is voor jou als kwaliteits­professional nu de meest actuele uitdaging in jouw bedrijf/organisatie?
Ik heb maar een klein advieskantoor; een éénmansbedrijf. De uitdaging is hoe gebruik te maken van platforms om je kennis via online cursussen te verspreiden. Meer algemeen – voor mijn klanten – is het de uitdaging om digitalisering met een redelijk tempo te laten fuseren met de bestaande business. Organisaties worden datagedreven, hebben schaal nodig, moeten turbulenties aankunnen. Dat alles geeft veel onrust. De extra uitdaging hierbij is om medewerkers aan te trekken die dat leuk vinden; zekerheid en banen bestaan eigenlijk niet meer. Alles stroomt. Ondernemingen hebben mensen nodig die frequent nieuwe uitdagingen aangaan en van hun wapenfeiten willen genieten.
5
Welk maatschappelijk vraagstuk zou jij vanuit je kwaliteitsvisie willen aanpakken?
De spanning tussen allerlei vormen van wet- en regelgeving enerzijds en de handhaving anderzijds. Dit leidt tot een moeilijk oplosbaar probleem. De regelgeving gaat uit van een soort serieproductie door de overheid. Dat helpt bij de doelmatigheid en de rechtmatigheid in de uitvoering. Als daar steeds meer uitzonderingen in sluipen op basis van op zichzelf plausibele redenen, dan gaat de overheid over op stuksproductie waarbij maatwerk moet worden toegepast. Dat zie je bij de toeslagen, de belastingdienst, subsidieverstrekking. De kwaliteitsbeheersing van die processen is niet op orde te krijgen: we zijn hard toe aan betere en eenvoudigere regels.
6
Wat biedt het NNK-lidmaatschap jou?
Ik vind het NNK een prachtig platform; hier kan iedereen zich hard maken voor een beter product, een betere organisatie, een betere bedrijfstak of een beter Nederland en met collega’s sparren. Het belangrijkste is dat je met alle facetten van kwaliteit wordt geconfronteerd, dat kan louterend maar ook geweldig fijn zijn.
7
Wat wil je zelf nog toevoegen?

Het terrein wordt steeds meer verlegd van product- en proceskwaliteit naar organisatiekwaliteit. Je kunt het niet scheiden.

Naam:
Leo Kerklaan

Oorspronkelijk vakgebied waarin opgeleid:
Rechten en economie

Totaal aantal jaren in kwaliteitsfunctie:
Sinds 1980 werkzaam in kwaliteit, sinds 1987 als adviseur.

Huidige kwaliteitsfunctie bij bedrijf/organisatie sinds:
Als adviseur al dertig jaar in diverse kwaliteits­projecten betrokken: sinds 2010 vanuit de ­Franeker Management Academie.

NNK-lid sinds:
Sinds oprichting, medeoprichter van NVVK: een verre voorganger.

Dit artikel is geplaatst in samenwerking met onze kennispartner NNK.

Geef een reactie