Nieuw

  Partner in Excellence

  De Stichting INK inspireert mensen in organisaties om continu te verbeteren en te vernieuwen. Zodat zij samen met belanghebbenden kunnen werken aan groei van waarde. Het INK ondersteunt hen met haar kennisontwikkeling, netwerk, training, praktisch toepasbare instrumenten en assessments en erkenningen. Organisaties kunnen zich onderscheiden door een INK-erkenning voor excellentie. 

  Het INK is de Nederlandse zusterorganisatie van de European Foundation for Quality management (EFQM). Het INK werkt samen met het NEN aan een nieuwe visie op excellent ondernemen onder de naam INK•next. Met INK•next bieden INK en NEN een kader, een platform en concrete aanpakken voor excellent ondernemen.


  Sinds medio 2019 werkt het INK samen met het NEN aan een nieuwe visie op excellent ondernemen onder de naam INK•next. Met INK•next bieden INK en NEN een kader, een platform en concrete aanpakken voor excellent ondernemen in de 21e eeuw.

  Samenwerking INK en NEN

  Onder de noemer INK•next werken INK en NEN vanaf 1 juli 2019 samen aan een visie op excellent ondernemen in de 21e eeuw. INK•next biedt een kader, een platform en aanpakken voor excellent ondernemen. Met INK•next ondersteunen INK en NEN organisaties in verschillende fasen van hun ontwikkeling. Als vanuit een allesomvattend kader strategische keuzes moeten worden gemaakt én als standaardisatie bijdraagt aan het robuust maken van de bedrijfsvoering. Gezamenlijk versterken NEN en INK de verbinding tussen bestaande modellen en werken ze aan een nieuw kader, platform en aanpakken voor excellent ondernemen.

  Trainingen

  Het INK is de bron voor trainingen over het INK-managementmodel en het EFQM-model. Het INK toetst haar inzichten voortdurend aan de praktijk. Ontwikkeling van trainingen vindt deels plaats in samenwerking met de European Foundation for Quality Management (EFQM). INK-trainingen zijn compact, praktijkgericht. De ‘Action learning’-aanpak garandeert direct te verzilveren opbrengsten voor uw organisatie. In de assessor trainingen wordt gewerkt met ‘real life’-cases voor een optimaal leereffect.

  INK-docenten zijn zelf manager, of ondernemer. Ze zijn zeer ervaren in kennisoverdracht, coachen van directies en begeleiden van organisaties. Ze zijn ervaren INK/EFQM-assessor.

  De trainingen zijn beschikbaar zowel voor open inschrijving als in-company. Voordeel van deelname aan open trainingen is dat cursisten ook leren van elkaars praktijk. De in-company-setting geeft gelegenheid optimaal in te spelen op concrete ontwikkelbehoeften van de eigen organisatie. Tijdens de training worden al concrete stappen gezet in het evaluatie- of verbeterproces van de organisatie. Dit alles in nauw overleg.

  INK next

  Vlinderweg 6
  2623 AX DELFT

  +31 (0)88 12 66 888
  ink@ink.nl
  www.ink.nl