Over process mining en vormen van robotisering
Processen en Big Data bieden nieuwe mogelijkheden

In de vorige eeuw is veel werk verzet in het ontwikkelen van procesmanagement. Procesbeschrijvingen ­begonnen met eenvoudige flowcharts en groeiden uit tot complete procesoverzichten en workflowmanagementsystemen met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Procesmanagement werd een aparte ­discipline. Zo werd een solide basis gelegd voor nieuwe ontwikkelingen. In dit artikel gaan we in op process mining als techniek om de proceswerkelijkheid te onderzoeken en op vormen van robotisering die gebaseerd zijn op automatisering van processen en laten we zien wat een robot, cobot en databot kunnen betekenen. 

Dit artikel is gepubliceerd in Kwaliteit in Bedrijf 03-2024,

Een proces is een reeks samenhangende en terugkerende activiteiten gericht op het realiseren van een bepaald doel1. Het denken in processen heeft zich ontwikkeld van het in kaart brengen van (deel)processen door middel van flowcharts en werkinstructies tot het gedetailleerd beschrijven van processen, waarbij de volledige keten van activiteiten die leiden tot het beoogde doel in kaart wordt gebracht. De organisatie die zo’n proces optimaal uitvoert kent weliswaar verschillende afdelingen, maar het proces wordt horizontaal door de afdelingen heen uitgevoerd2. Een dergelijke vorm van procesgericht werken vraagt om een goede aansturing van het proces door een proceseigenaar die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de procesdocumentatie, het monitoren en analyseren van de procesprestaties en het verbeteren daarvan bezien vanuit het perspectief van de klant van het proces.

Figuur 1: Het ideale proces en het werkelijke procesverloop. Bron: fluxicon.com.

Lean is bij uitstek een aanpak om processen te optimaliseren. De Value Stream Map – of waardestroomanalyse – is een gestructureerde methode om de doorlooptijd van processen in kaart te brengen en knelpunten te identificeren. Voor dienstverlenings- en administratieve processen is een Makigami een goed hulpmiddel om de processtappen, doorloop- en procestijden en informatiestromen in beeld te brengen3. Welke methode ook wordt toegepast, het resultaat geeft inzicht in het (ideale) proces en vormt de basis voor verdere analyses en verbeteringen van dat proces.

Verder lezen?

Leden lezen het (online) magazine en alle artikelen, ook bezoek je onze events gratis of met korting.

Ben jij verantwoordelijk voor QHSE binnen jouw organisatie? Dan is Kwaliteit in Bedrijf voor jou dé bron om geïnformeerd te blijven over jouw vakgebied. Lid worden kan al vanaf € 8,75 ex. BTW per maand.

Gerelateerde artikelen

Gebruik van statistiek en data om de kwaliteit van processen, producten en diensten te verbeteren

Door:

Kees
de
Vaal
NNK

Partner(s)

NNK
NNK geeft kwaliteit een gezicht