Onveilige machines en onveilig gebruik van machines kunnen leiden tot arbeidsongevallen. Daarom is machineveiligheid een onderwerp dat thuishoort in de verdiepende RI&E. De werkgever moet maatregelen treffen om te zorgen voor een veilige en verantwoorde omgang met machines.

 

Arbeidsongevallen bij machines kunnen ontstaan door gebreken in de machine zelf of door onveilig gedrag van de werknemer. Als deze in contact komt met bewegende delen, zorgt dat vaak voor letsel. Als fysieke afscherming van messen, zagen, persen of transportbanden ontbreekt, kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Maar ook tijdens onderhoud en schoonmaak is er risico.

 

Instructie

De werkgever moet maatregelen nemen zodat werknemers geen risico lopen bij de bediening van machines. Werknemers moeten hier instructie en voorlichting over krijgen en de werkgever moet zorgen dat ze de handleiding kennen en de veiligheidsprocedures voor gebruik van de machine naleven. Ook moet hij persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken als dat nodig is. Verder moet de werkgever de machines periodiek laten inspecteren en onderhouden door een deskundige.

 

Machineveiligheid in de RI&E

Afspraken over ontwerp en productie van machnies in Europees verband staan in de Machinerichtlijn. Die moet ervoor zorgen dat overal in Europa eenzelfde veiligheidsniveau wordt bereikt. De Richtlijn Arbeidsmiddelen bevat voorschriften voor de veiligheid van onder andere apparaten en installaties die al in gebruik zijn. En dan is er ook nog het Arbobesluit waarin staat dat organisaties waarvan de werknemers moeten werken met machines een verdiepende RI&E moeten maken. Ook moeten zij bijpassende maatregelen in het plan van aanpak opnemen.

 

Meer informatie

Meer informatie over Machineveiligheid? Neem contact op met NEN Consultant Industrie&Veiligheid, Okke-Jaap Prent via 015 2 690 180 of iv@nen.nl.

 

Bron: Rendement 

Geef een reactie

Trainingen Managementsystemen

Investeer in jezelf en blijf groeien. Leer normen begrijpen en toepassen.