In september lanceert NEN de Nationale Commissie Klimaatadaptatie. Dit is een bundeling van verschillende nationale, Europese en mondiale normalisatie-initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie. Als lid van deze commissie kunt u ook meedenken over de invulling van het werkprogramma. De eerstvolgende vergadering is op 22 september aanstaande.

 

De wereld heeft te maken met ernstige klimaatverandering. Het is noodzakelijk om in Nederland (NEN), Europa (CEN) en wereldwijd (ISO) samen te werken en afspraken te maken over hoe wij ons kunnen aanpassen aan die klimaatverandering. De nieuwe Nationale Commissie Klimaatadaptatie heeft als doel dit op optimale wijze te gaan uitvoeren.

 

Voorloper van de nationale commissie klimaatadaptatie

De commissie ISO-normen Klimaatadaptatie heeft als voorloper van de nationale commissie klimaatadaptie al veel bereikt rondom de totstandkoming van bijvoorbeeld de volgende normen:

  • ISO 14090 Adaptation to climate change – Principles, requirements and guidelines;
  • ISO 14091 Vulnerability, impacts and risk assessment;
  • ISO 14097 Framework and principles for assessing and reporting investments and financing activities regarding climate change.

 

Europese initiatieven

De commissie gaat zich onder meer richten op Europese normen. In 2021 is de nieuwe CEN TC/467 – Climate Change opgericht. Dit is een commissie die zich op Europees niveau inzet voor klimaatadaptatie en de ontwikkeling van Europese normen. Er is een opzet gemaakt voor het werkprogramma en ook Nederland heeft hiervoor ideeën aangedragen. Voorbeelden hiervan zijn een norm voor klimaatdata of standaarden voor nature based solutions

 

Nationale initiatieven

Voor nationale normen (NEN) kan gedacht worden aan normen voor klimaatadaptief bouwen, energieprestaties van gebouwen, hemelwaterinfiltratie en bijvoorbeeld een paraplunorm voor klimaatadaptieve terminologie. 

 

Samenwerken

NEN vindt het belangrijk om samen op te trekken met andere relevante organisaties. De commissie werkt samen met het OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie). Het OSKA coördineert de verdeling van klimaatgerichte projecten in Nederland en brengt verschillende partijen met elkaar aan tafel. Zij zorgt er voor dat klimaatadaptatie onder de aandacht wordt gebracht tijdens het proces van normontwikkeling maar ook bij het opstellen van andere nationale documenten als praktijkrichtlijnen.

 

De commissie heeft nauw contact met de twee belangrijkste nationale beleidsinitiatieven voor klimaatadaptatie: het nationaal Deltaprogramma en de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). Beide programma’s hebben als doel klimaatadaptatie actief op de agenda te houden bij alle bestuurlijke overheden zowel op het gebied van beleid als van de uitvoering.

 

Meld u nu aan

NEN is op zoek naar leden voor de nieuwe commissie. Bent u geïnteresseerd, wilt u meer informatie of wilt u zich direct aanmelden als lid, neem dan contact op met de verantwoordelijke consultant van deze commissie: Jacobien Boehmer via telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Geef een reactie

Trainingen Managementsystemen

Investeer in jezelf en blijf groeien. Leer normen begrijpen en toepassen.