Een angstcultuur ombouwen naar een veilige cultuur van vertrouwen
Hoe slopen we de angstcultuur?

Angst hebben we van de natuur gekregen om te overleven. Het helpt ons om een adequate reactie te hebben wanneer we bedreigd worden door een roofdier of, in de huidige tijd, opschrikken door een auto die te hard door onze straat rijdt. Verder is angst vaak disfunctioneel. Maar toch is onze maatschappij doordrongen van angst. Waar komt dat eigenlijk vandaan? En nog belangrijker: wat kun je eraan doen als leidinggevende?

Dit artikel is gepubliceerd in Kwaliteit in Bedrijf 03-2024,

Volgens het Oude Testament hadden Adam en Eva gegeten van de verboden appel van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Dat leidde tot hun verdrijving uit het paradijs en zou het begin zijn geweest van veel ellende die de mensheid over zichzelf zou afroepen. In het boek The Starseed Transmissions geeft Ken Carey een praktische interpretatie aan deze zondeval. Carey legt uit dat mensen op enig moment het vertrouwen verloren in elkaar en in de wereld waarin zij leefden. Daardoor gingen zij zichzelf steeds meer als afgescheiden zien van elkaar. Dat leidde tot een steeds groter wantrouwen en toenemende angst, met als gevolg dat het leven op aarde vooral werd gezien als een strijd om te overleven. En daarbij, zo is de opvatting van velen, geldt het recht van de sterkste.

Verder lezen?

Leden lezen het (online) magazine en alle artikelen, ook bezoek je onze events gratis of met korting.

Ben jij verantwoordelijk voor QHSE binnen jouw organisatie? Dan is Kwaliteit in Bedrijf voor jou dé bron om geïnformeerd te blijven over jouw vakgebied. Lid worden kan al vanaf € 8,75 ex. BTW per maand.

Door:

Theo
Kroese
Organisatieadviseur, interim­manager en spreker

Partner(s)

Moving As One
Moeiteloos veranderen