Mensen vragen mij wel eens: ”Gert, hoe is BCM eigenlijk ontstaan?”. Daarvoor gaan we terug naar het begin der tijden, na de Chaos en diverse Ordes tot het moment van de vervolmaking van hemel en aarde. Het moment waarop de oppergod Zeus en de scherpzinnige jonge Titaan Prometheus een alles veranderend proces in gang zetten.

 

Op een bepaald moment in de tijd vond Zeus de wereld ‘saai’, hij verveelde zich en voelde zich eenzaam. Hij wilde een nieuw geslacht scheppen, met één hoofd, staand op twee benen en in ieder detail aan hem gelijk, met ‘bewustzijn’. Alleen mannelijk, daar Zeus’ vrouw Hera (andere) vrouwen niet toe zou staan gezien Zeus’ reputatie.

Hij vroeg Prometheus uit de juiste klei en mineralen dit wezen te boetseren en bakken. Prometheus voegde Zeus’ speeksel toe, een benodigd element om te kunnen leven en ademen. Athene, de dochter van Zeus blies met haar zoete warme adem ‘Anthropos’, de man, tot leven. Zeus klapte meerdere malen in zijn handen en de man vermenigvuldigde zich razendsnel. Prometheus leerde hen alles en gaf hen zelfs, tegen de wil van Zeus in, vuur. Dat heeft hij met een zware straf moeten bekopen.

Niet veel later beval Zeus zijn zoon Hephaistos om tóch een vrouw te vormen. Aphrodite, in dit geval, blies haar niet alleen leven in, maar ook de kunst van het liefdesspel. Dit wezen kreeg de naam ‘Pandora’, de Al-Begiftigde. Hephaistos gaf haar een geschenk, een doos vol geheimen, alleen om naar te kijken… maar nooit open te maken!

De wereld was nu één harmonieus geheel, mannen en vrouwen die in liefde en voorspoed samenleefden. Geen vuiltje aan de lucht, tot helaas… Pandora het niet laten kon. Op een nacht opende zij de doos met desastreuze gevolgen voor de wereld en haar bewoners. Mutanten verspreidden zich, waaronder Verderf, Ellende, Ontbering, Pijn, Geschillen, Nood en nog andere kwaadaardige zaken. Zij sloot snel de deksel en slechts Hoop bleef achter, vertwijfeld rondfladderend.

Niemand was hierop voorbereid en crises ontstonden. Kwetsbaarheden en bedreigingen dienden te worden beoordeeld om zodoende de risico’s te bepalen vanuit verschillende invalshoeken. Als gevolg van mogelijke ernstige incidenten (disruptions) diende men zich voor te bereiden op het stilvallen van activiteiten en processen die nodig waren om doelen te halen of simpelweg om te overleven. Business Continuity Management was geboren.

Iemand zei mij laatst: “Een organisatie zonder BCM is als een cruiseschip dat zonder reddingsboten uitvaart, dat mag toch niet?”.

Deels is het ‘onbekend maakt onbemind’, maar er zit toch ook wel iets van gemakzucht in en we hebben het al zo druk (met de juiste dingen?). Waarom tijd, geld en energie steken in iets wat je waarschijnlijk tóch nooit nodig hebt, schijnveiligheid?

Tijdens de COVID-19 crisis gold echter wel voor velen “Hadden we nou toch maar een plan B…”. De Cyber Crime dreigingen zijn reëel en de oorlog in Oekraïne gaat ook gevolgen hebben voor organisaties. Je kunt je als organisatie middels BCM beter voorbereiden, meer inzicht verkrijgen in de risico’s en belangrijkste activiteiten en processen, leidend tot minder schade en uitval. 

 

Gert Kogenhop (Hon.) MBCI, bcm+.

bcm+ helpt u middels training, consultancy en implementatiebegeleiding uw eigen business continuity plan te ontwikkelen. Kijk voor meer info op www.bcmplus.nl of mail met: gk@bcmplus.nl

Geef een reactie

Heb ik een Plan B nodig of niet?​

Na het ­beantwoorden van slechts vier vragen kunt u zich een beeld vormen van uw situatie en of een Plan B voor u interessant is of wellicht komt u tot de conclusie dat dit nu toch echt wel snel nodig is.