Nieuw

  Precisely Right.

  TÜV Rheinland Nederland B.V. verleent een groot aantal diensten, variërend van, bijvoorbeeld, het testen en inspecteren van industriële faciliteiten en het testen van producten volgens veiligheidsnormen tot certificatie van management systemen.

  Kwaliteitsmanagement

  Sinds 1872 staan we voor veiligheid en kwaliteit voor mens, omgeving en technologie. Profiteer van ons uitgebreide dienstenaanbod, ondersteuning door experts en onze expertise op maat voor uw product of organisatie. Onze experts bieden diensten op maat op basis van normen, standaarden en uw eigen specificaties inclusief prestatiebenchnmarks en -standaarden.

  Optimaal kwaliteitsmanagement met ISO 9001-certificering

  Al meer dan een miljoen bedrijven profiteren van een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001. ISO 9001 geeft structuur aan uw organisatie en verhoogt en borgt de kwaliteit van uw product, service of dienstverlening. ISO 9001 is zowel een hulpmiddel voor uw intern gerichte bedrijfsvoering, maar geeft ook uw klanten het vertrouwen dat u levert wat u belooft.

  Goed doordachte werkstromen zijn bepalend voor de kwaliteit van uw producten of diensten. Effectief kwaliteitsmanagement houdt rekening met de specifieke eisen en perspectieven van uw bedrijf. Met name door de procesgerichte benadering is een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 geschikt voor alle bedrijfstakken en bedrijven; van start-ups tot wereldwijd opererende concerns, van de zorgsector tot de maakindustrie.

  ISO 9001-certificering bij TÜV Rheinland Nederland >

  ISO 14001

  Geldig en erkend in de hele wereld, het ISO 14001 milieubeheersysteem biedt een kader voor vrijwillige ontwikkeling van beheersmaatregelen – van onderwerpen als energiebesparing tot klimaatbescherming en afvalverwijdering. Onze experts leggen aandachtspunten bloot in uw milieubeheer en leggen de basis voor een proces van constante, controleerbare verbeteringen, en verkleinen daarmee milieugevaren en verbeteren uw milieubalans op lange termijn.

  ISO 14001-certificering bij TÜV Rheinland Nederland >

  Uw concurrentievoordeel: ISO 27001-certificering

  Complexe IT-systemen verwerken nu in korte tijd grote hoeveelheden data. Om dit goed uit te voeren moet data besloten en beschikbaar zijn. De integriteit moet worden gehandhaafd. Als de informatie zou lekken, wordt dit een vertrouwensprobleem en verdwijnen opgebouwde concurrentievoordelen.

  In de tijd van Facebook, Twitter en LinkedIn is informatiebeveiliging steeds belangrijker aan het worden. Op hetzelfde moment is data steeds gevoeliger voor bedreigingen. Het opzetten en uitvoeren van een professioneel en operationele security management is een noodzakelijke behoefte.

  ISO 27001-certificering bij TÜV Rheinland Nederland >

   

  Meet het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie met de Safety Culture Ladder

  Met de Safety Culture Ladder (voorheen Veiligheidsladder) wordt het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie gemeten. Dit stimuleert uw medewerkers om veiliger en meer bewust te handelen, waardoor het aantal veiligheidsincidenten vermindert en daarmee ook schade en verzuim wordt voorkomen.

  Vanaf 2022 wordt de Safety Culture Ladder in Nederland als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw (trede 2). Dit hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken. Deze afspraak wordt de ‘ViA’ genoemd (Veiligheid in Aanbesteding).

  Safety Culture Ladder bij TÜV Rheinland Nederland >

  Optimaliseer uw management ten behoeve van de gezondheid en veiligheid op het werk met de nieuwe ISO 45001-norm

  Waarborging en handhaving van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer ten behoeve van gemotiveerde en productieve werkprocessen zijn voor werkgevers net zo belangrijk als voor werknemers. De nieuwe ISO 45001-norm voor management van gezondheid en veiligheid op het werk is de vervanging van OHSAS 18001, de eerdere norm voor gezondheid en veiligheid op het werk en zal het gevaar van schade aan gezondheid en ongevallen op de werkplek minimaliseren. BS OHSAS 18001 is destijds ontwikkeld door het BSI (British Standards Institution) en vormt de basis voor de nieuwe ISO 45001-norm. De ‘projectcommissie PC 283’ van de International Standards Organisation (ISO) ontving in maart 2013 een voorstel van de BSI (British Standards Institution) voor de nieuwe internationale norm, die nu is gepubliceerd op 12 maart 2018. In onze Veelgestelde vragen hebben we een samenvatting gemaakt van de belangrijkste vragen en antwoorden met betrekking tot de nieuwe ISO 45001-norm.

  ISO 45001-certificering bij TÜV Rheinland Nederland >

   

  Gedocumenteerde veiligheid op het werk met onze VCA-certificering

  Een goed functionerend veiligheids- en gezondheidssysteem op het werk, is van essentieel belang voor het structureel verbeteren van de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) is een, al decennia lang, bekend managementsysteem in checklist-vorm. Certificering van veiligheid en gezondheid op het werk vindt plaats op basis van VCA*, VCA**of VCA-Petrochemie (P), waarmee u bevestiging in handen krijgt dat u veiligheid en gezondheid binnen uw bedrijf op effectieve wijze heeft geborgd. Daarmee voorkomt u ongevallen, gevaarlijke situaties, gezondheidsschade en andere GM-incidenten (Veiligheid, Gezondheid en Milieu).

  VCA-certificering bij TÜV Rheinland Nederland >

   

  TÜV Rheinland Nederland

  Westervoortsedijk 73
  6827 AV  Arnhem

  Tel.: +31 (0)88 8887888
  info@nl.tuv.com
  www.tuv.com/nl

  Would you like to stay in touch with us continuously?

  Just confirm your e-mail address.