Elke reis begint met de eerste stap

Adburdias helpt organisaties beter te presteren. We helpen ze met de goede dingen goed doen. De goede dingen doen: wat wil je bereiken (de missie, visie, strategie tot leven brengen). De dingen goed doen: hoe bereik je dat doel handig en consistent (klantgericht en gebruik makend van kwaliteitsmanagement). Wij laten graag zien hoe dat praktisch en zo eenvoudig mogelijk kan.

Proces

De Topweg-methode is onze manier om duidelijk te maken wat nuttige en belangrijke acties zijn. Of je nu aan het bepalen bent wat de ‘goede dingen’ van je organisatie zijn, of dat je bezig bent de ‘dingen goed te doen’: er zijn een paar soorten acties die je moet nemen. Je kunt die groepen acties zien als fases van een reis. Een reis op weg naar de visie van jouw organisatie: de top die jullie bestemming is.

De Topweg-methode

Ben je aan het bepalen wat de ‘goede dingen’ (missie, visie, strategie) van je organisatie zijn?
Of ben je bezig de ‘dingen goed te doen’ (klantgericht een consistente kwaliteit leveren)?
In beide gevallen vallen je acties en de vragen die je stelt in een klein aantal categorieën. Bij Adburdias zien we die categorieën als de fases van een reis. Een reis op weg naar de visie van jouw organisatie: de top die jullie bestemming is. Onze manier van denken noemen we daarom de Topweg-methode.

Bedenk dit: net zoals elke reis verloopt ook de reis op weg naar een visie niet in een rechte lijn. Je zult geregeld ‘terug’ moeten naar acties en vragen uit ‘eerdere’ fases. Dat betekent niet dat je stil staat, maar juist dat je je aanpast aan nieuwe omstandigheden!

Adburdias. Wie?

De drijvende kracht achter Adburdias is Diederik van der Burg. Begin jaren 90 rolde hij, min of meer bij toeval, het vakgebied kwaliteits­management in. Het was de tijd van (dikke) handboeken schrijven. Bij het roemruchte BSO leerde hij dat ook de manier van organiseren en leiding geven van invloed is op de geleverde kwaliteit. Dankzij de aanmoediging van zijn laatste baas heeft hij in 1994 Adburdias opgericht. Tegenwoordig is dat een netwerkorganisatie. Diederik en zijn los-vaste collega’s trainen, adviseren, coachen en auditen klanten in een veelheid aan branches.

Hoewel Diederik ervan houdt om nieuwe dingen te ontdekken, is dat nooit zonder gebruik te maken van zijn gereedschapskist met opgedane kennis en ervaringen. “Iedere organisatie is uniek. Dat is geen excuus om erop los te pionieren, maar juist een reden om de inhoud van je gereedschapskist telkens anders te gebruiken.” En dat is dus een belangrijk uitgangspunt voor Adburdias.

Voor wie?

Bij Adburdias ontvang je interessante informatie wanneer je:

 • leiding geeft aan een middelgrote organisatie (pakweg 10 tot 310 medewerkers) en het richting geven en besturen ervan pragmatisch(er) wilt aanpakken. Je formele functietitel is directeur, MT-lid of manager.
 • verantwoordelijk bent voor kwaliteit of kwaliteitsmanagement en daar slim en praktisch invulling aan wilt geven. Je functie, of een belangrijke rol in je functie, is kwaliteitsmanager, kwaliteitscoördinator of kwaliteitsmedewerker.

Bezoek onze website zeker wanneer je meer wilt weten over leiderschap en de besturing van organisaties, over leren & verbeteren, of over klantgerichtheid

Referenties

In de loop van de jaren heeft Adburdias vele organisaties ondersteund bij het bepalen van de richting, het inrichten en verbeteren van processen, het meten van resultaten, en met aanverwante diensten. Meer concreet hebben wij onze klanten geholpen met onder meer:

 • Bepalen van het meerjarenbeleid
 • Actualiseren van de visie 
 • Invoeren van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan ISO 9001 
 • Uitvoeren van certificerende audits 
 • Coachen van de kwaliteitsmanager 
 • Trainen van interne auditors 
 • Uitvoeren van interne audits 
 • Processen optimaliseren 
 • Opzetten van een klachtenbureau 
 • Uitdunnen van het handboek en de procedures 
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen praktisch toepasbaar maken 
 • Onderzoeken van de effectiviteit van het opleidingsprogramma 
 • Aanpassen van het kwaliteitssysteem aan nieuw besturingsmodel 
 • Opzetten van een managementsysteem voor ISO 27001 
 • Vereenvoudigen van het kwaliteitssysteem 
 • Vaststellen van bedrijfswaarden 
 • Meten van klanttevredenheid 
 • Verbeteren van de samenwerking in teams 
 • Coachen van het managementteam
 • Verbeteren van de planning- & controlcyclus 
 • Begeleiden van de directiebeoordeling

Adburdias

De Botter 10
3742 GA Baarn
Tel.: 035 – 542 91 42
info@adburdias.nl
www.adburdias.nl