Nieuw

  Kwaliteit in Bedrijf | november-december 2023

  In dit nummer o.a.:

  Calamiteitenonderzoek helpt zorg te verbeteren

  Niet veel organisaties staan te springen om openlijk te delen wat er misgaat. Toch is dat precies wat de zeven topklinische ziekenhuizen in Nederland doen. Spannend was het soms wel, maar nu delen de zeven Santeon ziekenhuizen alle calamiteiten met elkaar. Het leidt tot mooie verbeteringen en breed leren in de organisaties. ‘Zo maak je elkaar sterker’, luidt de conclusie.

  Toenemende cyberdreiging: wat betekent dit voor BCM?

  BCM is een strategische benadering die organisaties helpt om zich voor te bereiden en te reageren op ernstige verstoringen van de bedrijfsactiviteiten. Deze verstoringen kunnen veroorzaakt worden door natuurrampen, ­technische storingen, personele problemen. Maar nadrukkelijk ook door ICT-gerelateerde zaken als datacenter-uitval, problemen met toegang tot het internet, niet werkende applicaties en – steeds actueler – cybercriminaliteit.

  Herziening ISO 9001 en ISO 14001 gaat van start

  Het heeft even geduurd, maar inmiddels is de kogel door de kerk: ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement) wordt de komende twee jaar herzien. Parallel is al een begin gemaakt met de amendering van ISO 14001:2015 (milieumanagement) en binnenkort wordt de beslissing verwacht of ook ISO 45001:2018 (gezond & veilig werken) in de revisie gaat. In dit artikel wordt ingegaan op het belang van deze normen, de aanloop naar deze herzieningen en wat u de komende jaren kunt verwachten.

  Is er sprake van digitale soevereiniteit?

  We leven in een wereld waarin we in toenemende mate gebruik maken van ­digitale middelen zoals webshops en sociale media. Bij het gebruik daarvan ontstaan data. Al die data worden verzameld en ‘ergens’ opgeslagen. Wie is eigenaar van data? Is er sprake van digitale soevereiniteit? Wat mag wel en niet volgens de AVG? Hoe gaan we om met niet-persoonsgebonden data? Deze en andere vragen bespreken we in dit artikel.

  Staat dat ook in ISO 9001?

  Er is veel geschreven over de ISO 9001-norm en miljoenen mensen hebben haar gelezen – een belangrijk deel daarvan doet dat met regelmaat. Je zou dus denken dat de goede ideeën uit de norm breed toegepast worden en onderdeel van het kwaliteitsdenken zijn geworden. Toch zijn er delen van de norm die haast niemand lijkt te lezen. En dat is jammer: juist minder bekende stukjes en stukken bevatten bij goede bestudering heel interessante inzichten voor je kwaliteitsmanagementsysteem. In deze artikelreeks wordt een aantal van deze elementen van ISO 9001 in de schijnwerpers gezet.

  Jaaroverzicht 2023

  Op deze pagina’s vindt u rubrieksgewijze indeling van in 2023 geplaatste artikelen. De redactie dankt u hartelijk voor uw vertrouwen in ‘Kwaliteit in Bedrijf’ gedurende 2023 en blijft u ook in 2024 ondersteunen met informatieve artikelen. Op naar een blanco jaar met vele kansen.

  Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf... ​

  • Nieuws over Business Continuity Management (BCM)
  • Nieuws over normen
  • Columns
  • Literatuur