Kwaliteit in Bedrijf | september-oktober 2023

In dit nummer o.a.:

Het tijdperk van complexe problemen

Het ‘Future of Jobs Report 2023’ van het World Economic Forum laat zien dat veel van de vaardigheden die voor de toekomst essentieel zijn, te maken hebben met het oplossen van problemen. Ergens is dit van alle tijden, maar de problemen van nu zijn complexer dan ooit tevoren.

Deel 2 miniserie over het nieuwe veiligheidsdenken

In het artikel over het nieuwe veiligheidsdenken in het vorige nummer van dit magazine werd duidelijk dat je vanuit dit perspectief de focus legt op de praktijk van alledag en hoe het werk eigenlijk altijd tot goede uitkomsten leidt. Dat roept de vraag op of je incidenten en calamiteiten dan nog wel moet onderzoeken. En zo ja, hoe kun je dat dan het beste doen? Dit tweede en tevens afsluitende artikel verkent hoe het nieuwe veiligheidsdenken leren van calamiteiten en incidenten kan versterken.

Duidelijkere normen essentieel voor bescherming vitale infrastructuur

Elektriciteit, internettoegang, drinkwater en betalingsverkeer behoren tot de Nederlandse vitale infrastructuur. Overheidsinstanties, bedrijven en hulpdiensten werken intensief samen om de bescherming van zulke vitale producten, diensten en processen continu te verbeteren en te borgen. Er wordt echter nauwelijks gebruikgemaakt van normen als het gaat om hoe als vitaal aangemerkte organisaties (vitale aanbieders) zich dienen te beschermen.

De data-waardeketen

In het vorige artikel van deze serie bestudeerden we de verschillen en overeen­komsten tussen de jager-verzamelaar uit de begintijd van de mens en de moderne dataverzamelaar. Het artikel eindigde met vragen over de databehoefte en het inzicht dat verkregen moet worden. In dit artikel gaan we ons daar wat verder in verdiepen.

Hoe gaat technologie kwaliteit verbeteren?

In een tijd waarin technologie en duurzaamheid steeds belangrijker worden in de wereldwijde economie, zullen kwaliteitsmanagers zich moeten aanpassen. Ze moeten digitale tools integreren en duurzaamheidscriteria in hun kwaliteitssysteem opnemen. Wat zal de impact zijn van deze ontwikkelingen op de toekomst van kwaliteitsmanagement en hoe kunnen kwaliteits­managers zich hierop voorbereiden?

Naar een strategisch partnerschap van leverancier en merkeigenaar

De wereld van productie en toelevering ondergaat op dit moment een transformatie. De opgave om te werken aan een volhoudbare toekomst gaat gepaard met veranderingen in wetgeving, technologische vooruitgang en wijzigende marktomstandigheden en leidt daarmee ook tot nieuwe eisen aan producten en diensten.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf... ​

  • Columns
  • Literatuur & boekbespreking
  • Nieuws over BCM