Nieuw
  Kwaliteit in Bedrijf | Magazine Organisatieontwikkeling

  Kwaliteit in Bedrijf | september-oktober 2022

  In dit nummer o.a.:

  ‘Minder fouten en snel inzetbaar personeel'

  Lagere kosten, minder kwaliteitsfouten en bovenal snellere inzetbaarheid van nieuwe medewerkers. Productiebedrijf BYK had er wel oren naar en liet zich trainen door het TWI-instituut in de methode Job Instruction. Van directeur tot operator, iedereen is inmiddels enthousiast.

  Eerst de onderdelen, dan de assemblage

  Informatiebeveiligingsmanagement kent een beleidsmatige/organisatorische én een praktische kant. In dit artikel een pleidooi om eerst met een aantal praktische basismaatregelen een goed fundament te leggen om daarna verder daarop te kunnen bouwen.

  Kwaliteit in Bedrijf - Informatiebeveiling Certificeringsadvies Nederland

  Hoe efficiënt kan uw machinepark draaien?

  Overall equipment effectiveness (OEE) – de KPI’s die aangeven hoe ­productief en efficiënt je machinepark draait – is al decennialang de toonaangevende prestatiemeter in de productie. Nu Industrie 4.0 een hoge vlucht heeft genomen, beschikken fabrikanten over een scala aan nieuwe tools en technieken die hun OEE-scores kunnen verbeteren.

  Kwaliteit in Bedrijf - Overall equipment effectiveness (OEE)

  Hoe krijg je meer grip op problemen?

  In veel organisaties overheerst de hectiek van alledag zodanig dat het lastig is aan echt oplossen toe te komen. Doordat problemen slechts deels of oppervlakkig worden aangepakt, ontstaan terugkerende en ook nieuwe problemen. Dit heeft een zichzelf versterkend effect waarmee een fire-fighting spiraal ontstaat die steeds meer capaciteit opslokt en de organisatie in zijn greep houdt.

  Servqual in de Industry 4.0-omgeving

  De Gereedschapskist Kwaliteitsmanagement is een nieuwe rubriek. Hierin beschrijven specialisten hoe zij een of meerdere kwaliteitsinstrumenten succesvol hebben ingezet. Hierbij kan het zowel gaan om nieuwe instrumenten als om bestaande instrumenten die toegepast zijn in een nieuwe context. De aftrap komt van Ben de Backker, die laat zien hoe het ServQual-model uit 1985 in een Industry 4.0-omgeving van groot nut kan zijn.

  Duurzaamheidsverslag werkt door in de keten

  Conform een aangescherpte Europese richtlijn moeten grootbedrijven uitgebreider rapporteren over de niet-financiële aspecten van en rond hun bedrijf, met name op het gebied van duurzaamheid. Met zijn smart factory, realtime data en sterke focus op ‘continuous improvement’ is Eagle Simrax klaar voor deze verplichting. ‘Verduurzaming is sterk verankerd in ons beleid en dat zie je terug in de processen’, zegt material engineer Bjorn Sluijsmans.

  Kwaliteit in Bedrijf - Duurzaamheidsverslag

  Samenspel bij kwaliteitsmanagement

  Uiteindelijk gaat het bij kwaliteitsmanagement om het resultaat: het leveren van kwaliteit waar mensen blij van worden. Daarvoor is er in organisaties een samenspel van verantwoordelijkheden nodig om de kwaliteitscyclus rond te maken. Wie geeft, neemt en heeft eigenaarschap in processen voor ontwerpen, uitvoeren, monitoren en sturen? Wie kijkt naar de cyclus als geheel? En richten kwaliteitsmanagers zich vooral op monitoren of hebben ze nog andere rollen?

  Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf... ​

  • Nieuws over Business Continuity Management (BCM)

  • Nieuws over normen

  • Columns

  • Literatuur