Kwaliteit in Bedrijf | juli-augustus 2022

In dit nummer o.a.:

Zorgvereenvoudigers: meer kwaliteit en minder werkdruk

In een tijdsbestek van twintig weken worden mooie resultaten geboekt, voor zowel de zorginstelling als haar patiënten. Tegelijkertijd maken studenten tijdens hun stage een enorme persoonlijke en professionele groei door. Lees meer over de prestaties die Avans studenten hebben geleverd in het Amphia ziekenhuis in het kader van ‘De Zorgvereenvoudigers’. 

Onderhoud in de luchtvaart kan slimmer

Van periodiek onderhoud naar onderhoud op basis van de werkelijke gezondheidstoestand van een vliegtuig. In navolging van andere ­sectoren zet nu ook de luchtvaart vol in op Condition-based Maintenance. Met behulp van sensoren op de toestellen en kunstmatige intelligentie kunnen de werkzaamheden in de toekomst een stuk efficiënter worden ingepland en uitgevoerd.

Autoflex-QRM: Geautomatiseerde 'single-piece-flow' productie

In het project AutoFlex-QRM, dat staat voor Automatisering van Flexibele Quick Response Manufacturing is kennis ontwikkeld om te komen tot een geautomatiseerde flexibele ‘single-piece-flow’ productiefaciliteit. Leidraad hierbij is de Quick Response Manufacturing methode, waarbij doorlooptijd­verkorting een belangrijke rol speelt.

‘Digitaal als het kan, fysiek als het moet'

Het heeft even geduurd, maar ook in de zorgsector is de omslag naar digitaal nu stevig in gang gezet. Twee vooroplopende zorgorganisaties en een zorgverzekeraar vertellen over de urgentie en over de voordelen. Het is klantvriendelijk, bespaart kosten en levert in veel gevallen zelfs een hogere kwaliteit van zorg op.

Bouwer bouwen aan een duurzame toekomst

In 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 49% verminderen: dat is het doel van de Nederlandse overheid. Om dat doel te realiseren hebben ­overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties het Klimaatakkoord gesloten. Deze afspraken hebben zeer zeker ook veel impact op de bouw­wereld, een sector die verantwoordelijk is voor een grote ecologische voetafdruk. Bedrijven in de bouwsector moeten aan de slag met verduurzamen, maar hoe vlieg je dat aan?

NEN wil betrokkenheid mkb bij normalisatie vergroten

Begrijpelijke taal. In alle geledingen van de maatschappij is dat wenselijk. Dus ook in normen. Kleine bedrijven bijvoorbeeld schrikken nogal eens terug van de vaktaal in normcommissies. Vereenvoudigd taalgebruik kan helpen de drempel te verlagen om toe te treden tot een normcommissie. Op 28 april jl. kwam het onderwerp in de actualiteit. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat reageerde op een motie in de Tweede Kamer.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf... ​

  • Nieuws over Business Continuity Management (BCM)

  • Nieuws over normen

  • Columns

  • Literatuur