Kwaliteit in Bedrijf | maart-april 2023

In dit nummer o.a.:

ISS neemt voortouw in duurzaamheidstransitie

ISS Facility Services (in Nederland gevestigd in Utrecht) is een toonaangevend facilitair bedrijf dat sinds 2009 werkt aan het verminderen van zijn milieu-impact. In 2021 besloot ISS niveau 5 van de CO2-Prestatieladder na te streven en wilde het die certificering op zo kort mogelijke termijn behalen.

De reis naar een datagedreven wereld

Gaandeweg is de gereedschapskist van de kwaliteitsprofessional goed gevuld. De fase waarin we ons nu bevinden wordt gekenmerkt door een sterke digitalisering door de hele keten heen. Dit vraagt een kwaliteitskundige die zich heeft aangepast aan deze nieuwe werkelijkheid.

Kunnen we het nut van SIPOC vergroten?

In de basisvorm biedt het SIPOC-model een resultaat- en klantgerichte kijk op processen. Er ontbreken echter drie belangrijke stukjes informatie. Allereerst ontbreekt de verantwoordelijkheid voor het proces. Ten tweede ontbreekt het doel dat met het proces bij de klant wordt gediend, ook bekend als de outcome. Ten slotte mist het het einddoel van het bedrijfsproces, oftewel de impact. Deze twee doelen bepalen het nut van het proces. Hoogste tijd om iets aan het SIPOC-diagram toe te voegen?

Betere interne audits: tips voor de voorbereiding

Interne audits verhogen het borgen en verbeteren van de kwaliteit, informatiebeveiliging, arbeidsomstandigheden, et cetera. In deze artikelreeks krijg je tips om met de interne audits de omslag van verplicht naar nuttig instrument te maken. Het zijn tips die in de praktijk hun nut bewezen hebben, en een net wat andere invalshoek hebben dan je in de meeste audittrainingen meekrijgt. Een goede aanvulling dus. In deze eerste aflevering van dit drieluik over interne audits: tips voor de voorbereiding.

De kracht van medemenselijkheid

Wat­ ­betekent medemenselijkheid? Wat is er anders aan dan de maat­schappelijke verantwoordelijkheid van ­ondernemingen? Welke bedrijven zijn koplopers op dit terrein? En wat doen zij dan om invulling te geven aan medemenselijkheid? Anders Groeien laat zien dat medemenselijk onder­nemen en MVO elkaar uitstekend aanvullen, maar verschillend zijn.

Configuratiemanagement: Hoe voer je dat uit?

Organisaties werken continu aan het verbeteren van hun producten en service. Configuratiemanagement is de aanpak die voorkomt dat daarbij chaos ontstaat. In deze serie gaan we na hoe je een wijzigingsproces inricht, zodanig dat alle datasets gedurende de gehele lifecycle van het product of de service betrouwbaar blijven. In dit tweede deel kijken we naar de invoering van configuratiemanagement in een organisatie en naar de relatie tussen configuratiemanagement en proceskwaliteit.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf... ​

  • Column
  • Esstafettereeks NNK
  • DNV certificeert Great Place To Work
  • Literatuur
  • Nieuws over BCM