Kwaliteit in Bedrijf | januari-februari 2022

In dit nummer o.a.:

Een keuken mag nooit afval zijn

De winnaars van de ASN Bank Wereldprijs 2021, dé competitie voor duurzame start-ups in Nederland, zijn onlangs bekend gemaakt. Uit meer dan honderd inschrijvingen werden zes finalisten gekozen met de meest baanbrekende ideeën voor duurzame vooruitgang. Orbisk (Utrecht) zag zich als winnaar bekroond, maar werd op de voet gevolgd door Chainable uit het Brabantse Gilze.

Kan continu verbeteren werkdruk voorkomen?

In Nederland maken organisaties steeds meer gebruik van continu verbeterprogramma’s, onder andere om het werk productiever te maken. Voorbeelden van dergelijke programma’s zijn Lean en TPM. Bij het lectoraat Improving Business van Avans Hogeschool vroegen ze zich af of dat continue verbeteren leidt tot minder of juist meer werkdruk.

De paradox van zelforganisatie

Steeds meer organisaties – variërend van grote concerns tot het mkb – gaan over op zelforganisatie als antwoord op de grote veranderingen van deze tijd. Steeds hogere markteisen en externe omstandigheden (zoals de coronacrisis) vergen een hoge mate van flexibiliteit van organisaties om te overleven. Oude top-downstructuren zijn niet meer efficiënt. Maar zelforganisatie ontstaat niet door slechts de ‘hiërarchie’ uit een organisatie weg te snijden. Dat is een grote misvatting.

De Einstein-formule voor Service Excellence

‘Everything should be made as simple as possible, but not simpler’. Einstein wist mooi te verwoorden dat versimpeling van zaken niet te simpel mag worden. Bij het werken aan excellente dienstverlening wordt dit inzicht nogal eens te simpel gehanteerd.

In gesprek over de geest van de norm

Door goed te luisteren naar het verhaal van zorgprofessionals en bestuurders in Nederland en België besloot CEO Ellen Joan van Vliet het roer van NIAZ om te gooien. Wat zij fijn of vreselijk vonden aan accreditatie heeft de nieuwe, meer volwassen koers bepaald. Onder de nieuwe naam Qualicor Europe waait nu een frisse wind door de gezondheidszorg.

Op weg naar het beloofde organisatieland: deel 1

Als de mensen in een organisatie in slaap gevallen zijn en niet (meer) adequaat inspelen op ontwikkelingen, is het je taak als leidinggevende om momentum te creëren om op zoektocht te gaan. Egypte te verlaten, de woestijn doorstaan om zo het beloofde organisatieland te bereiken.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf... ​

  • Nieuws over Business Continuity Management (BCM)
  • Nieuws over normen
  • Columns