Nieuw

  Dat het Nederlandse bedrijfsleven interesse heeft in China is logisch. Met deze grootmacht kun je handel drijven en technologische kennis uitwisselen. Maar wat hebben Nederlandse zorgorganisaties in China te zoeken?Door Eveline van Herwaarden De eerste die…

  Enterprise Risk Management (ERM) of integraal risicomanagement – beide begrippen hebben een gestructureerde aanpak van onzekerheden (de essentie van risico’s) en tal van andere aspecten met elkaar gemeen – refereren aan een structurele aanpak van…

  Organisaties kiezen richting met concrete strategische doelen en scheppen hiermee de kaders voor de inrichting van de organisatie; zeg maar de werkwijze om deze doelen te bereiken. Processen worden vastgesteld, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden…

  (Advertentie)

  Editie 4-2022, juli-augustus

  • 
Zorgvereenvoudigers: meer kwaliteit en minder werkdruk
  • 
Onderhoud in de luchtvaart kan slimmer
  • 
Autoflex-QRM: Geautomatiseerde ‘single-piece-flow’ productie
  • 
‘Digitaal als het kan, fysiek als het moet’
  • 
Bouwer bouwen aan een duurzame toekomst
  • 
NEN wil betrokkenheid mkb bij normalisatie vergroten