Nieuw

  Het is tijd voor QRM by Censor.

  Wij zijn Censor | Voor de verandering en wij helpen bedrijven het tempo van een snel veranderende markt bij te houden. Voor de verandering gebruiken wij QRM omdat we daarin geloven. QRM is een bedrijfsbrede strategie die leiderschap persoonlijker maakt en mensen slimmer laat samenwerken, met als doel de doorlooptijd van orders/opdrachten drastisch in te korten. Met QRM groeit uw bedrijf in vele opzichten en wordt u sneller dan ooit in het leveren van producten en diensten. Verder verhoogt QRM de winstgevendheid, leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen.

  Wat is QRM?

   

  Een bedrijfsbrede groeistrategie

  QRM is een bedrijfsbrede groeistrategie die organisaties sneller, flexibeler en slagvaardiger maakt. Tijd is binnen QRM de cruciale KPI met een positieve werking op andere KPI’s als kwaliteit, overheadkosten en medewerkerstevredenheid. Met QRM kunnen bedrijven met hetzelfde aantal medewerkers meer output realiseren.

  Tijd de belangrijkste succesfactor

  Onder invloed van internet zijn orders kleiner geworden, is er meer maatwerk en verwacht de afnemer het sneller in huis te hebben.Tijd wordt hierdoor een steeds belangrijkere succesfactor.

  Snel reageren op marktveranderingen

  QRM maakt het voor bedrijven (organisaties) mogelijk om snel te reageren op marktveranderingen. Het is een dynamische wijze van organiseren die continu verbinding zoekt met de markt waarin het bedrijf of de organisatie opereert. Door het reduceren van de doorlooptijd in alle onderdelen van de organisatie centraal te stellen, ontstaat een organisatie die snel en soepel kan reageren op vragen uit de markt.

  QRM vraagt om systeemverandering.

  Een verandering van: Processen, Mensen en Organisatie.

  QRM focust zich op het verkorten van de doorlooptijd van een order en kijkt waar deze opgehouden wordt en waarom. Iedere afdeling is immers héél efficiënt ingericht voor de eigen KPI’s, maar in de samenwerking stokt het. Het gevolg van de huidige denk- en werkwijze is dat aan het einde van het proces er geen tijd en ruimte is om de order netjes af te handelen. Zo worden orders in de productie (aan het einde van het proces) vaak spoed. Deze spoed is echter al veel eerder in het proces ontstaan.

  QRM richt zich op het optimaliseren van de flow, oftewel het tegengaan van filevorming. Dit laatste is nodig om doorstroming te krijgen in het proces. Veel bedrijven denken dit te kunnen oplossen met het plannen op 100% van de maximale capaciteit (mens/machine). Het tegenovergestelde gebeurt echter als je op 100% plant: je creëert files en daarmee stilstand. Het goed plannen op een maximale capaciteit van 75-85% is belangrijk om de flow te optimaliseren. Minder leidt tot meer (doorstroming) en een verkorting van de doorlooptijd. De doorlooptijd wordt binnen QRM gedefinieerd als Manufacturing Critical-path Time (MCT). Dit is dé definitie van doorlooptijd, om hiermee verwarring te voorkomen over doorlooptijd en bijvoorbeeld levertijd.

  Lees praktijkvoorbeelden hoe we de doorlooptijd versnelden

  In QRM werken we met cellen oftewel teams. Een team bestaat uit mensen van verschillende afdelingen (multidisciplinair), die met elkaar samenwerken om de klantvraag te beantwoorden. De techniek van Focus Target Market Segment (FTMS) wordt gebruikt om te bepalen waar in de organisatie de klantfocus moet liggen. Zo ontstaan er verschillende cellen, die alle een eigen focus hebben op verschillende klantvragen. Iedereen in een team is vanaf het begin betrokken: de medewerker weet wat de klant wil en kan meedenken en meebeslissen. De klantvraag is de sleutel, is leidend en staat centraal.

  Multi-inzetbaarheid is van belang voor het goed laten lopen van de werkzaamheden binnen een cel. Crosstraining is dan ook een belangrijk onderdeel. Taken die onvoldoende medewerkers in het team kunnen uitvoeren, worden in kleine en behapbare delen gecrosstraind. De mensen in het team gaan zelf aan de slag en trainen elkaar. Door met elkaar intensief samen te werken ontstaat weer vakmanschap. Het gaat immers vaker over de inhoud en niet over het geregel er omheen.

  Werken met QRM-teams vraagt om ander leiderschap. De managers hebben de taak ervoor te zorgen dat in en tussen cellen optimaal wordt samengewerkt om de klantvraag te beantwoorden. Niet vanuit hiërarchisch oogpunt, maar vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid om snel te reageren op wat de klant wil.

  Lees hoe Metalwarenfabriek Blozo koos voor de medewerker en van haastige spoed snelheid maakte.

  QRM is een bedrijfsbrede strategie die niet slechts lokaal (ergens in de processtroom) kan worden toegepast. De essentie is dat mensen over de grenzen van de eigen afdelingen gaan samenwerken aan specifieke klantvragen. Dit is fundamenteel anders dan we doorgaans in bedrijven gewend zijn. Daarom kiezen we voor de verandering de weg van geleidelijkheid: ‘stap voor stap’ en ‘wat eerst moet eerst’. Het is daarom belangrijk te beginnen met een pilotcel (een divers samengesteld deel van de organisatie) om ervaring op te doen, te leren met elkaar en vertrouwen te laten groeien. In de gekozen pilotcel zal iedereen voldoende getraind en begeleid worden om zo een volledige betrokkenheid en optimale samenwerking te garanderen.

  De resultaten die behaald zijn met QRM-implementaties in Nederland leren dat het enorm goed werkt in een open cultuur waarin kennis en ervaring van iedereen gelijkwaardig meetelt. Mensen willen graag samenwerken en hebben vaak moeite met een top-down cultuur, zeker de jongeren. Voor de huidige werknemers geldt: we willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.

  Er zal moeten worden afgestapt van traditioneel hiërarchisch denken om medewerkers daadwerkelijk verantwoordelijkheid te kunnen geven. Controle en toezicht op de uitvoering van het werk is bij werken in teams minder nodig. De manager stelt kaders (faciliterende condities) en kan vervolgens weer gaan doen waar deze voor is opgeleid (denk aan inkoop, logistiek, marketing). Hij maakt strategische keuzes en ondersteunt de teams, zonder dat hij zich met dagdagelijkse zaken hoeft bezig te houden.

  Bestel het boek ‘Stop Down Management’ van Censor-partner Paul J. van Loon

   

  QRM is geen trucje dat je snel even doorvoert en oplegt. Het is een strategische werkwijze die invloed heeft op alle facetten in het bedrijf: zowel mens, proces als organisatie. Het is een gedegen verandering van het huidige systeem, dat het bedrijf veel voordelen kan bieden en toekomstbestendig maakt in een steeds veranderende markt.

  Censor | voor de verandering

  Burgemeester Stekelenburgplein 199
  –  Unit 1.8
  5041 SC  TILBURG

  Tel.: +31 (0) 13 52 156 15
  info@censor.nl
  www.censor.nl

  Te mooi om waar te zijn?

  Kom dan naar onze QRM kennismakingsworkshop