Kwaliteit in Bedrijf | juli-augustus 2023

In dit nummer o.a.:

Lean-denken – door een filosofische bril bekeken

Regelmatig kom je de term ‘Lean-filosofie’ tegen. Meestal gaat het dan over het Lean-gedachtegoed: een redelijk systematisch geheel van methoden en technieken. Filosofen gebruiken het woord filosofie anders. In dit artikel wordt iets van dat filosofische denken gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen over Lean-denken.

Deel 1 miniserie over het nieuwe veiligheidsdenken

Veiligheid bevorderen door de onveiligheid te verminderen: dat was lange tijd de insteek op het gebied van (patiënt)veiligheid. Met deze werkwijze is de gezondheidszorg daadwerkelijk veiliger geworden, maar we lopen nu tegen de grenzen ervan aan. In het nieuwe veiligheidsdenken gaat de aandacht juist uit naar hoe professionals het elke dag weer voor elkaar krijgen om de zorg wél goed te laten verlopen. Daarmee lijkt de eerdere aanpak achterhaald te zijn. Maar is dat wel zo? Of vullen beide perspectieven elkaar aan?

Betere intere audits: Tips voor de rapportage

Interne audits zijn een verplicht nummer in elke managementsysteemnorm. Te vaak is de invulling ook niet meer dan dat: plichtmatig. Met als gevolg bevindingen die genegeerd worden, een kantje-boordbeoordeling door de certificeerder en een algemeen gevoel van tijdsverspilling. In deze artikelreeks krijg je tips om met de interne audits de omslag van verplicht naar nuttig instrument te maken. In deze derde en laatste aflevering: tips voor de rapportage.

De jager-dataverzamelaar

De eerste mensen leefden 2,4 miljoen jaar geleden als jager-verzamelaar. De wereld is sindsdien sterk veranderd, maar er zijn nog steeds enkele interessante parallellen tussen deze eerste mensen en de jager-dataverzamelaars van deze tijd. Een van de duidelijkste overeenkomsten is dat zowel jagers-verzamelaars als dataverzamelaars afhankelijk zijn van het verzamelen van middelen om te overleven en te floreren.

De ontdekking van de ruimte

De toenemende snelheid van technologische innovaties en concurrentiestrijd zorgen ervoor dat we continu gehaast onderweg zijn naar meer, nieuw en beter. Het effect: een gebrek aan ruimte om tot onszelf te komen, om het werk met aandacht te doen en om creatieve oplossingen te bedenken. ­Gelukkig leert de praktijk dat er kansen zijn om het anders te doen.

‘De Safety Culture Ladder maakt uw bedrijf veiliger'

Alle bedrijven, van groot tot klein, hebben te maken met veiligheid. Als werkgever ben je verplicht te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Maar hoe pak je dat aan? Hoe zorg je dat binnen alle lagen van je organisatie serieus en transparant over veiligheid en gezondheid wordt gepraat? De Safety Culture Ladder (SCL) kan daarbij uitkomst bieden. ‘Bij dit certificatieschema kijken we niet zo zeer naar regels maar naar houding en gedrag’, zegt Jeannette Hofman-Züter van het Nederlands Normalisatie instituut (NEN), dat de SCL onderhoudt en in de markt zet.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf... ​

  • Columns
  • Estafettereeks NNK
  • Literatuur & boekbespreking
  • Nieuws over BCM